Miễn Phí Vận Chuyển Đơn Hàng Từ 300.000 VND 

Xuất Hóa Đơn GTGT (HD VAT)
Khách hàng đã có tài khoản / Khách hàng mới
Việc có tài khoản trên website chúng tôi sẽ giúp bạn mua sắm dễ dàng hơn và có thể theo dõi lịch sử mua sắm tốt hơn.

Giấy phép kinh doanh

Thông tin Giấy phép kinh doanh nhà thuốc Tín Thắng


Tên ĐKKD Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN THẮNG GDP 1481/GDP_02/07/2020 5350/ĐKKDD-HCM_02/07/2020
NHÀ THUỐC TÍN THẮNG GPP SỐ 1 9024/GPP_28/04/2022 6102/ĐKKDD-HCM_28/04/2022
NHÀ THUỐC TÍN THẮNG GPP SỐ 2 6157/2/GPP_28/07/2022 03-6157/ĐKKDD-HNO/ĐGĐK_28/07/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN THẮNG GDPNHÀ THUỐC TÍN THẮNG GPP SỐ 1NHÀ THUỐC TÍN THẮNG GPP SỐ 2